Drop Down Menu
 
  Okul Müdürünün Mesajı  
  Eğitim Kadromuz  
  Bölümler  
  Akademik Takvim  
  Haftalık Zaman Çizelgesi  
  Projeler  
  Başarılar  
  Öğrenci Kulüpleri  
  Veli Görüşme Saatleri  
  Hizmet Standartları  
  Okul Aile Birliği  
  İletişim  
     
     
     
  LİSE BÖLÜMÜ
   
 
   
 

TED Aliağa Koleji Vakfı Okulları, Atatürkçü Düşünce ışığında, 1988-1989 eğitim öğretim yılında ortaokul ve lise düzeylerinde eğitime başlamış, zorunlu ilköğretim eğitiminin 8 yıla çıkmasından sonra 1997-1998 eğitim - öğretim yılında da İlköğretim Okulunu faaliyete geçirmiştir. TED Aliağa Koleji, , Türk Milli Eğitminin temel ilkelerinden yola çıkarak sürekli gelişip yenilenen bir Türk Eğitim Derneği Okuludur.

Günde 8 haftada 40 saat ders olmak üzere tam gün eğitim veren okullar statüsünde olan ve 24 öğrenci ile sınırlı tutulan sınıf mevcutlarına sahip okulumuz, öğrencilerine sunduğu sevgi dolu ve demokratik ortamında temel bilgi ve becerileri kazandırırken; duygusal ve bedensel yetenekleri de gelişmiş, nitelikli yaşam bilincine sahip nesiller yetiştirmektedir.

Okulumuz; benimsediği çağdaş eğitim anlayışı ile özgür ve eleştirel düşünebilen, üretken, bilimsel düşünme gücü ile hareket eden, özgüveni yüksek, çevresine ilgili ve duyarlı "dünya vatandaşı" olabilme niteliklerini taşıyan bireyler yetiştirmektedir.

Alanında uzmanlaşmış; sınıf, branş ve kulüp öğretmenleri ile bilgi teknolojisinden yararlanılarak gerçekleştirilen eğitim ve öğretimin yanında, öğrencilerin kişisel yetnek ve becerilerini ortaya çıkaracak, dünyaya farklı açılardan bakmalarını sağlayacak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle çok yönlü bir eğitim olanağı sunulmaktadır.

Binamızın ısınma, aydınlatma, su ve kanalizasyon hizmetleri Petkim Petrokimya A.Ş. olanakları ile sağlanmaktadır.

Okulumuzda özel bir firma tarafından işletilen 1000 kişi kapasiteli yemekhanemiz mevcuttur. Öğrencilerimizin ulaşım ihtiyaçları uzman firmalarca karşılanmakta ve okulumuz tarafından uydu takip sistemi ile denetlenmektedir. 6800 metre kare bir arsa üzerine yerleştirilmiş 1800 metre kare inşaat alanı dışında kalan bahçemizin ağaçlandırılması, çiçeklendirilmesi ve korunması, TED Aliağa Koleji Vakfı olanakları ile sağlanmaktadır.