“Çocuklar İçin Felsefe”, temelleri Profesör Matthew Lipman tarafından 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde atılmış bir eğitim hareketidir. Zaman içinde akademisyen ve eğitimcilerin çabalarıyla ilerlemiş ve yaygınlaşmıştır. Bugün elliye yakın ülkede dernekler, enstitüler ve merkezler aracılığıyla çocuklara ulaştırılmaktadır.

“Çocuklar İçin Felsefe”, çocuklara yaşam hakkındaki derin soruları, eğlenceli, güvenli ve demokratik bir ortamda tartışma fırsatı verir.

Felsefi donanıma sahip bir eğitimcinin liderliğinde gerçekleşen tartışmalarla çocuklar sorgulamayı, dinlemeyi, fikrini savunabilme becerisi geliştirmeyi ve düşünmeyi öğrenir.

“Çocuklar İçin Felsefe” öğretmeni, bilgiyi aktaran kişi değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve sorgulamaya teşvik eden kişilerdir. Ders etkinliğinin sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış öğretmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

“Çocuklar İçin Felsefe”, programı kapsamında çocuklar felsefe tarihinden filozofları ve düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar, felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran etrafında bir araya toplanır. Bu uyaranlar çoğu zaman hikâye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne gibi eğitmenin hazırladığı materyallerden oluşur. Öğrencilerin ortaya çıkardığı sorular etrafında yine öğrenciler kendi başlarına cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

Erken çocukluk döneminde sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerini geliştiren, kendileri için önemli olan kavramlar hakkında düşünmelerini sağlayarak yargıda bulunan, varsayımları sorgulayan ve doğasından gelen merak ve keşfetme becerilerini özgürce açığa çıkarma fırsatına sahip olan çocuklarımız, Çocuklar İçin Felsefe ile akıl yürütmeyi, soruşturmayı takip etmeyi, bağlantı kurmayı, diğerlerinin düşüncesiyle ilgilenmeyi ve fikirlerini kişiselleştirmeden katılımcı olarak farklı fikirleri kabul etmeyi geliştirir. Ayrıca çocukların başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etme becerileri gelişip, fikirlerini kişiselleştirmemeyi, cesurca fikirlerini ifade etmeyi öğrenirler.

TED Aliağa Koleji olarak okul öncesinden 4. sınıfa kadar uyguladığımız çocuklar için felsefe ile öz saygısı, öz benliği, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisi gelişmiş çocuklarımızı mutlu bir geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.

“Çocuklar İçin Felsefe” programımız en değer verdiğimiz ve çocuklarımıza ömür boyu katkı olacağına inandığımız programlarımızdan biri. Türkiye’de sınırlı sayıda okulda yürütülen bu programın uygulayıcı okulu olmakla gurur duyuyoruz.