TED Aliağa Kolejinde öğrencilere ve çalışanlara sunulan sağlık hizmetleri ile okulda meydana gelebilecek sağlık sorunlarını en aza indirgemek ve sağlık düzeyini yüksek tutmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, okulda iki revir bulunmaktadır.

Okula başlayan her öğrencinin sağlıkla ilgili takibi ilk yardım eğitimi almış okul personeli tarafından revirde yapılır, veli bilgilendirilir ve acil durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir. Okulda bulunduğu saatler içinde ilaç kullanması gereken öğrencilerin ilaçları veli izni ile okul yönetimi tarafından takip edilir.