1ECO OKULLAR BÜYÜK BİTKİ AVI ARAŞTIRMA PROJESİ
Yıl boyunca eğitim programlarına dahil edilen sınıf içi ve dışı etkinlikler ile öğrencilerimiz doğayı gözlemlemektedir. Yapılan etkinlikler ile öğrencilerimiz biyolojik çeşitlilik ile ilgili eğitim aktiviteleri yapmakta, eleştirel düşünce ve yaşayarak öğrenme becerilerini geliştirmektedir. Proje kapsamında kazanılan deneyimler sonucunda öğrencilerimizin yerel ve biyolojik çeşitliliği koruyan ve tanıtan bireyler olmaları, ekolojik örgü ve insan-doğa arasındaki etkileşimi anlamlandırmaları, çevre konusunda bilinçli ve karar verici, gelecek için sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.
2E-TWİNNİNG PROJELERİ
İlkokul bölümü olarak öğrencilerimize yeni öğrenme fırsatları sunmak amacıyla eğitim süreçlerimize uygun projeler gerçekleştirmekteyiz. E-twinning projeleri ile Avrupa’nın farklı ülkelerindeki okullarla işbirliği yaparak projeler geliştiriyor, Avrupa’daki heyecan verici öğrenme topluluğunun bir parçası oluyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz derslere daha fazla motive olmakta, başka ülkeden akranları ile iletişim kurarak farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmaktadır.
3BEYAZ BAYRAK PROJESİ
Beyaz Bayrak Projesi; okulların çevresi, koridorları, sınıfları, tuvaletleri, kantin ve yemekhanelerinin ısıtma, havalandırma ve hijyenik şartlara göre özel olarak değerlendirildiği, bu kriterleri yeterli derecede sağlayan okulların ödüllendirildiği bir projedir. Proje ile okullarda temizlik ve sağlık bilgisi konusunda çalışmalar yapılmasının teşvik edilmesi başta olmak üzere; toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Okulumuz ’’ Beyaz Bayrak Projesi’’ için gerekli tüm kriterleri tamamlayarak ilk olarak 2006 yılında ’’Beyaz Bayrak’’ ve Sertifika ile ödüllendirilmiş ve proje çalışmalarına devam ederek 2015-2016 Eğitim öğretim yılında Beyaz Bayrak ve Sertifikasını yenilemiştir.
4BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ
Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, "Beslenme Dostu Okul Projesi" ile okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir. "Beslenme Dostu Okul Projesi" Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde okulların, belirlenen ölçütler doğrultusunda "Beslenme Dostu Okullar Değerlendirme Formu" ile denetlenmesi, 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okulların "Beslenme Dostu Okul" sertifikası ile ödüllendirilmesi aşamalarını içermektedir. Okulumuz proje çerçevesinde belirlenen tüm ölçütleri sağlayarak’’Beslenme Dostu Okul’’ sertifikası ile ödüllendirilmiştir.
5ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE (P4C)
P4C birlikte düşünme ve bireysel düşünmeye ekstra ortam yaratmanın birleşiminden oluşan bir eğitim metodudur. Felsefi akımları öğreten bir pedagoji değil, çok boyutlu düşünme becerisini kazandıran bir soruşturmadır. P4C eğitiminde öğrenciler kavramlarla çalışmaktadır. Herhangi bir cevap beklemeden ve sonuca varma zorunluluğu olmadan düşünce ve yargıları özgürce sorgulamaktadır. P4C eğitim ortamında bir sınıf değil, bir topluluk olduğunun bilincinde olan öğrenciler bireysel ve birlikte düşünerek, düşüncelerini ifade etmenin yollarını keşfetmektedir.