TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesi, öğrencilerini, akademik başarılarının yanı sıra sosyal yönü kuvvetli, kendini ifade edebilen, problem çözme becerilerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarının özünü benimsemiş aydın bireyler olarak hayata hazırlamayı hedefleyen bir eğitim anlayışı benimsemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne bağlı olarak yürütülen programda 9, 10, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine sunulan ortak genel kültür dersleri ve seçmeli derslerle öğrencilerimizin hem hayata hem de yüksek öğretime en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır. Yalnız akademik başarıya odaklı değil sosyal, yaratıcı, üretken, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okulumuz; resim, dans, müzik vb. her türlü faaliyete gerekli ortamı sağlamaktadır.

MEB Anadolu Lisesi Programı ortak genel kültür dersleri ve seçmeli derslerden toplam haftada 45 saatlik ders alınır. Genel kültür ve seçmeli derslerde kullanılan eğitim dili Türkçedir. Öğrenciler, İngilizce dışında ikinci yabancı dil olarak Almanca ve Fransızca dersi almaktadır.