Değerler Eğitimi Nedir?
“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hemfikir oldukları evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

Programının Amacı Nedir?
Öğrencilere hedeflenen değerleri verirken, var olan eğitim materyallerini uyarlar ve kullanır. Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır. Değerler eğitiminin yürütüldüğü okullarda öğrenciler sıklıkla değerlere ilişkin uygulamalar için fırsatlar bulurlar. Söz konusu değerleri öğrencilerin içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı (iklimi) oluşturmak hedeflenir. Tüm okul çalışanları okulun değerler eğitimi programına yönelik sorumluluğunu  paylaşır ve bu beklentiler doğrultusunda çalışırlar.

Program; öğrencilerin unutulmaya yüz tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara uzun vadede çözümler sağlamayı hedefler.

Okulumuzda Değerler Eğitimi
Okulumuzda, değerler eğitimi her seviyeye uygun konular sınıf öğretmenleri ve PDR servisi işbirliğiyle uygulanmaktadır.