Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimiz, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmalarımız, gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanmaktadır. Okul öncesinde PDR servisi, öğrencileri ilkokula ve hayata hazırlarken fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel becerilerini göz önünde bulundurur. Rehberlik hizmetleri, öğrenciye ve aileye yönelik olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Birimimiz öğrencilerimize ve ailelerine yönelik destekleyici ve önleyici çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla, öğrencilerimizi tanıma çalışmaları yapmakta, öğretmenlerimizin gözlemleri doğrultusunda değerlendirme ve yönlendirmelerde bulunmaktadır. Öğrenciye yönelik rehberlik hizmeti, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin odakta olduğu çalışmaları kapsamaktadır. Veliye yönelik rehberlik hizmeti, bireysel görüşmeler, veli bültenleri ve uzmanlar tarafından verilen seminerlerden oluşmaktadır.

PDR birimimiz, okul öncesi dönemde en önemli “Hayır Diyebilme ve Kişisel Alan” konularında grup çalışmaları yürüterek öğrencilerimizde farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. İlkokula hazırlık çalışmalarımız kapsamında Türk Eğitim Derneği’nin hazırlamış olduğu TED okulları PDR Standardizasyon çalışmaları içerisinde yer alan “1.Sınıfa Hazır Bulunuşluk Becerileri Kılavuzu” öğrenciye uygulanır ve sonuçları velilerimizle bireysel olarak paylaşılır.