Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimiz, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmalarımız, gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanmaktadır.

İlkokul döneminde PDR servisi, gelişim özellikleri dikkate alınarak sadece kriz odaklı değil, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hizmet vermektedir. Bu anlayış;
  • Öğrencilerin okula uyumunu sağlamak amacıyla yapılan oryantasyon çalışmaları,
  • Bireysel öğrenci görüşmeleri, gözlem ve sınıf etkinlikleri ile öğrenci tanıma çalışmaları,
  • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve özelliklerini saptayan eğitsel rehberlik çalışmaları,
  • Öğrencilerin hayata hazırlanmalarına yardımcı olan, problemlerin nasıl çözüleceğiyle ilgili duyguyu anlama çalışmaları içeren bireysel psikolojik danışmanlık çalışmaları
  • Öğrencilerin, kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak, duygularının farkına varmalarını sağlamak, kendilerini doğru ifade etmelerine yardımcı olmak, etkin dinleme ve empati kurma becerilerini geliştirmek ve problem çözme becerilerini geliştirmek adına yapılan grup çalışmalarını kapsamaktadır.
 
İlkokul döneminde önemli olan “Kaygı ile Başetme, Duyguların Kontrolü ve Arkadaşlık” gibi konularda grup çalışmaları önemsenmektedir. Veliye yönelik rehberlik hizmeti, uzman seminerleri, veli bültenleri ve bireysel görüşmeleri kapsamaktadır.