Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; kendi özelliklerini tanıyan, kendiyle barışık, olumlu ilişkiler kuran, sorunlarını ve sıkıntılarını fark eden ve sorunlarını çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, sorumluluk alan, motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmeye yardım eden programlı ve sistematik bir süreçtir. Bu doğrultuda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hareket eden Rehberlik Birimi, uzman kadrosu ile öğrencilerin ihtiyaçlarını ve yaş özelliklerini dikkate alan bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, ihtiyaca yönelik test ve envanterler, yerleştirme sınavları hakkında bilgilendirme, meslek ve kariyer danışmanlığı yapmaktadır. Okul ve aile işbirliğini esas alarak yürüttüğümüz bu çalışmalarımızda, anne babalara yönelik olarak süreli yayınlar, Ana-Baba Okulu uygulamaları, eğitim seminerleri ve bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.

TED Aliağa Koleji Rehberlik Birimi, öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak karşılaştığı güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Birimimiz; Psikolojik Danışma ve Rehberlik, akademik rehberlik, oryantasyon çalışmaları, mesleki rehberlik-üniversite hazırlık çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları temel alanlarında öğrenci ve velilerimize hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz; lise öğrencisi olmak, uyum, ilişki-iletişim sorunları (aile-arkadaş), ergenlik dönemi ile ilgili sorunlar, ders çalışma yöntemleri, sınav becerileri, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, zamanı verimli kullanmak gibi konularda çalışmalar gerçekleştirmektedir.  

Birimimiz gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, ilgili kişilerle işbirliği temel ilkelerine bağlı olarak çalışmaktadır.  

Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimize yönelik bir oryantasyon programı hazırlanmakta ve bu program uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz genel işleyiş yapısını, öğrenci olarak sorumluluklarını, katılabileceği etkinlikleri ve akademik programları ayrıntılı olarak öğrenme fırsatı bulmaktadır. Yine bu programda sınıf geçme sisteminden, YKS’ ye yönelik temel bilgilere kadar birçok konunun sorularına cevap bulabilmektedirler. Okulun idari işleyişi, fiziksel koşul ve olanakları hakkında da detaylı bilgi edinmiş olmaktadır.
 
PDR birimi, yüksek öğretime yönelik olarak  ‘’Üniversite ve Kariyer Söyleşileri’’ gerçekleştirmektedir. Her ay 2 yada 3 yüksek öğretim kurumu okulumuzda üniversite hayatı, akademik gelişim ve meslek hayatına dair bilgiler vermektedirler.    

TED Aliağa Koleji Özel Anadolu Lisesi öğrencileri “Mesleki Gölge Çalışması” adı verilen bir programla da merak ettikleri, ilgi duydukları meslekleri çok yakından tanıma fırsatına sahip olmaktadırlar. Bu programda öğrenciler seçtikleri meslek dalında çalışan bir uzman ile birlikte bir tam gün geçirmektedirler. Böylece mesleğin yaşantısal anlamda neler gerektirdiğini, hangi koşullarda çalışıldığı gibi birçok konuda doğrudan kendi deneyimlerini edinerek fikir sahibi olmaktadırlar.  

Okulumuz Rehberlik Birimi öğrenci ve velilerimize, öğrencilerimizin yaş düzeyleri ve ihtiyaçlarına yönelik olarak bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir.