Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimiz, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmalarımız, gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanmaktadır. Ortaokul döneminde PDR servisi, gelişim özellikleri dikkate alınarak sadece kriz odaklı değil gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hizmet vermektedir. Bu anlayış; -Öğrencilerin okula uyumunu sağlamak amacıyla yapılan oryantasyon çalışmaları, -Bireysel öğrenci görüşmeleri, gözlem ve sınıf etkinlikleri ile öğrenci tanıma çalışmaları, -Öğrencilerin ilgi, yetenek ve özelliklerini saptayan eğitsel rehberlik çalışmaları, -Öğrencilerin hayata hazırlanmalarına yardımcı olan, problemlerin nasıl çözüleceğiyle ilgili duyguyu anlama çalışmaları içeren bireysel psikolojik danışmanlık çalışmaları Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarını, duygularının farkına varmalarını sağlamak, kendilerini doğru ifade etmelerine yardımcı olmak, etkin dinleme ve empati kurma becerilerini geliştirmek ve problem çözme becerilerini geliştirmek adına yapılan grup çalışmalarını kapsamaktadır.   Ortaokul döneminde en sık karşılaşılan problem alanları “ Ergenlik Döneminde İlişkiler, Özdenetim, Motivasyon, Aile İçi Çatışma, Kişiler Arası İlişkiler” konularıdır. PDR servisi, öğrenci aileye yönelik seminerler, veli bültenleri ve broşürler aracılığıyla bu konularda hizmet vermektedir.