TED ALİAĞA KOLEJİ'NİN TARİHÇESİ


Türk Eğitim Derneğine bağlı bir vakıf okuludur. 1988-1989 eğitim öğretim yılında ortaokul ve lise düzeylerinde eğitime başlamıştır. Zorunlu ilköğretim eğitiminin sekiz yıla çıkmasından sonra 1997-1998 eğitim- öğretim yılında da İlköğretim okulunu faaliyete geçirmiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında zorunlu eğitimi sekiz yıldan 12 yıla çıkaran düzenleme ile birinci kademe dört yıl süreli ilkokul, ikinci kademe dört yıl süreli ortaokul ve üçüncü kademe dört yıl süreli lise olarak yapılandırılmıştır.

TED ALİAĞA KOLEJİ'NİN VİZYONU


Türk Eğitim Derneğine bağlı bir vakıf okulu olarak TED Aliağa Koleji okul öncesinden lise öğrenimi sonuna kadar okulun her noktasını, öğrenme alanı olarak kullanan eğitici kadrosuyla, okul ortamında öğrencilerin kazandığı edinimleri ulusal ve uluslararası eğitsel uygulamalarla ilişkilendirmeyi hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

TED ALİAĞA KOLEJİ'NİN MİSYONU


• Atatürk'ün istek ve yönlendirmeleriyle kurulmuş olmanın bilinciyle ülkenin geçici eğitim politikalarından etkilenmeden, her koşulda Atatürkçü, cumhuriyet değerlerine sahip bir kurum kimliğini yaşatmak ve sürdürmek.
• Bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan,
• Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
• Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
• En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,
• Kültür, sanat ve spor alanlarında etkin, en az bir müzik aleti çalan ve bir spor ile aktif şekilde ilgili; kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan, etkinlikleri takip eden,
• Özgüveni yüksek,
• Demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı,
• Çevreye duyarlı,
• Yüksek ahlaklı,
• Her alanda geleceğin lider kadrolarına aday öğrenciler yetiştirmek,
• Herkesin öğrencisi olmak istediği, mezuniyet sonrasında da öğrencilik ruhunu ve birlikteliğini yaşatan bir okul olmak.