TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Ortaokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanakları ile de ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz 5. 6. 7. ve 8. sınıflarımızda Modern Dans ve Salon Dansları eğitimi almaktadırlar.

Okulumuzdaki eğitim ve öğretim çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu yasal mevzuat ve buna bağlı olarak hazırlanan kurum yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.