Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen fen bilimleri dersi öğretim programının amacı, bireysel farklılıkları ne olursa olsun tüm bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesidir.

Fen ve teknoloji okuryazarlığı öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen birey olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri demektir.

Fen bilimleri dersi ile hedefimiz öğrencilerimizde
  • Fizik, kimya, biyoloji bilimleri ile ilgili temel oluşturmak,
  • Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını anlamalarını sağlamak,
  • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek,
  • Bilimsel ve teknik psikomotor becerilerini geliştirmek,
  • Bilimsel tutum ve değerlere sahip olmalarını sağlamak,
  • Gözlem , araştırma, inceleme ve deney yapma becerilerini geliştirmektir.
 

Öğrencilerimizin günlük yaşam sorunlarına ilişkin çözüm üretebilen ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişmeleri için derslerimizde öğrenciyi etkin kılan çalışmalara, deney ve projelere yer verilmekte; fen bilimleri dersi kazanımları ile ilgili projelere katılmaları desteklenmektedir.