Görsel sanatlar dersi, öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirirken kendini, hayallerini ifade edebileceği yöntemleri, tarihi ve doğal çevreyi, içinde yaşadığı toplumu anlamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerin farklı malzemelerle çeşitli teknikler uygulamalarına olanak sağlanır. Yaratıcı süreç desteklenip yıl sonunda öğrenci ürünlerinden oluşan çeşitli sanat çalışmaları sergilenir.