Hayat bilgisi dersiyle yakın çevresini tanıyan ve onunla sağlıklı bağ kurabilen, farklılıklara saygı duyabilen, öz güveni ve farkındalığı yüksek, problem çözme becerilerine sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Hayat bilgisi dersi, adının taşıdığı nitelikle dersi edilgen bir şekilde dinleyip izleyen öğrenciler yerine, onları merkeze alan, öğrenme süreçlerine etkin katılımlarını sağlayan bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda yurttaşlık görev ve sorumluluklarını, toplumsal ilişkilerini , ekonomik yaşam fikir ve becerilerini geliştirerek, daha kaliteli ve iyi bir yaşam hedefi için öğrencilere yol gösterir.

Atatürk ilke ve devrimlerinin temel alındığı; hayatının, önderliğinde kazanılan hak ve hürriyetlerin özümsenebildiği, teknolojik tabanlı öğrenme projeleriyle ders içerikleri zenginleştirilmiştir.