Matematik dersinde, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak, çeşitli öğrenme yöntemlerini öne çıkaran uygulamalara öncelik verilmektedir.

Öğrencilerin önceki bilgileri tespit edilerek, yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri sağlanarak bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmektedir.

Matematik öğrenme sürecinde öğrencilerin düşüncelerini sözlü olarak ifade etmeleri, matematiksel kavramların içselleştirilmesi, anlaşılması ve yapılandırılmasında önemli bir yer tutar. Matematiğin hayatın bir parçası olduğunu unutmayarak, bunun için her fırsat matematiksel düşüncenin gelişimi için değerlendirilmektedir.

Bu amaçla diğer derslerle matematik dersi arasında yeri geldikçe ilişkilendirmeler yapılmaktadır.

Matematiğe karşı öğrencilerde olumlu bir tutum geliştirebilmenin matematik başarısı üzerine etkisi göz ardı edilemeyeceğinden ünite içerikleriyle ilişkili olarak uygun bölümlerde matematik oyunlarına yer verilmektedir.