Öğrenciler modern dans derslerinde, belirli duruşları ve hareketleri öğrenir, bu sayede bedenlerini daha iyi tanırlar. Dansla ilgilenen çocukların öz güvenleri, benlik saygıları daha yüksek olur.

Modern dans dersleri, çocuğun iletişim ve sosyal becerilerini geliştirir. Çocuk bir ekip ile çalışmayı, arkadaş edinmeyi, işbirliği yapmayı ve başkalarına güvenmeyi deneyimler.