TED Aliağa Koleji’nde ilkokulda

Orff Yöntemi ( Oyun-Dans-Hareket )
Beden ritmi ya da Orff çalgıları ile yapılan ritmik doğaçlamalar, insan sesiyle ya da çalgılarla yapılan ezgisel doğaçlamalar, dans doğaçlamaları, yaratıcı drama ve oyunlaştırılmış müziksel etkinlikler,  

Suzuki Yöntemi ( Yetenek Eğitimi )
Nota okuma, söyleme ve çalgı çalma becerilerini arttırmak için egzersizler,  

Kodály Yöntemi ( Yaratıcılık Eğitimi )
Şarkı söyleme, çalma, besteleme, nota okuma, dinleme değerlendirme çalışmaları,

  Dalcroze Yöntemi ( Duyarlılık, Özgüven, Doğaçlama Eğitimi – Eurythmics  )
Piyanoda veya vurmalı bir çalgıda çalınan doğaçlama bir müziği hareketler veya çalgılarla ifade edildiği konsantrasyon (yoğunlaşma), ritim, ses (melodi), hafıza, zaman kavramını içeren etkinlikler uygulanır.  

Eurythmics, ritmin müzikteki temel eleman olduğu ve müzikle ilgili tüm ritimlerin kaynağının insan vücudunun doğal ritminde bulunabileceği esasına dayanır. “Çocuklar yaşamı oyunla tanırlar.”  Bu sebeple müzik derslerimizin tüm etkinliklerinde oyun temel bir araçtır.

  DEĞERLENDİRME: Gelişim becerilerine uygun olarak müzik derslerinde hedeflediğimiz kazanımlar aşağıdaki gibidir. Değerlendirmeler bu kazanımlar üzerinden yapılır.

7-11 YAŞTAKİ ÇOCUKLARIN MÜZİK BECERİLERİ
 • Çevresindeki ses kaynaklarını ve özelliklerini özen göstererek ayırt etmeye başlar.
 • Müzik dinleme alışkanlıklarını geliştirmeye hazırdır.
 • Dinlediği müziklerin özelliklerini özen göstererek ayırt eder.
 • Müzik beğenisini geliştirmeye hazırdır.
 • Çok sayıda şarkıyı aklıda tutarak, bir çalgı eşliğinde melodiye uygun şekilde söyler.
 • Bireysel ve grupla şarkı söylemeyi geliştirmeye başlar.
 • Dil becerilerini geliştirmeye devam eder, isteklidir.
 • Söylediği şarkı için doğaçlama dans, ritim ve oyun üretir.
 • Yaratıcı oyunlarla müzik etkinliklerinde yer almaya isteklidir.
 • Vurgulu ve melodik müzik aletlerini çalma becerisi gelişir.
 • Müzik aletlerini tanımaya daha isteklidir.
 • Küçük ve büyük kas becerilerini geliştirmeye başlar ve devam eder.
 • En az 1 müzik aletini çalma sorumluluğunu almaya hazırdır.
 • En az 1 müzik aleti çalmada kendini geliştirmeye isteklidir.
 • Müziğin temel özelliklerini özen göstererek kavrar ve müzikal becerilerine dâhil eder.
 • Müziği tanımlamak ve tartışmak için kelime haznesini geliştirmeye devam eder.
 • Bir çalgı eşliğinde veya şarkı söylerken özen göstererek ritimler vurmaya başlar, geliştirir.
 • Temel müzik yazısını ve kurallarını kavrar ve müzikal becerilerine dâhil eder.
 • İstiklal Marşı ve Okul Marşı’nı özen göstererek dinler ve söyler.
 • Atatürk’ün sanat ve müzik eğitimi üzerindeki etkisini kavrar.
 • Müzik alanında sınıf ve okul içi etkinliklerde sahneye çıkar.
 • Müzik alanında kazandığı beceri ve bilgilerle gurur duyar.