Öğrencilerin, 21. yüzyılın bireyi olarak, milli bilince sahip, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatan; sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmada kendisine düşen görevlerin bilincinde olan, laik ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları amaçlanır. Demokrasinin, laikliğin, cumhuriyetin ve ulusal egemenliğin yaşamımızdaki önemi bu derste öğretilir.

Sosyal bilgiler dersinde Türk kültürüne ve kültürel miraslara sahip olmanın, yaşadığı çevrede insan ilişkilerine önem vermenin ayrı bir değer olduğu anlatılır. Sosyal bilgiler dersi, öğrencilerin yenilikçi ve bilimsel düşüncelerini yaşamla ilişkilendirmelerini hedefler.

Sosyal bilgiler dersi yaşamın bir parçası olması nedeniyle evrensel değerleri de benimser. Bu nedenle öğrencilerimize erdemli olmanın önemi ve yolları da öğretilir.