Öğrencilerin, hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmeleri sağlanır. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya dönük becerilerin kazandırıldığı okuma sürecinde ”Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi”, yazıda ise dik temel harf yöntemi kullanılmaktadır. Hazırlanan programda okuma ve yazma kazanımları metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturmayı sağlayacak şekilde planlanmıştır. Öğrencilerimizin dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, diğer tüm alanlarda öğrenmeyi ve kişisel, sosyal beceriler kazanmalarını kolaylaştıracaktır.

Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar kazanımların yapısı, öğrencilerin temel dil becerileri ve eleştirel düşünme yetilerini artırmak için her seviyede kitap incelemeleri yapılarak üst düzey bilişsel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Dil becerilerinin ayrı ayrı veya bütüncül bir şekilde değerlendirilebilmesi için eğitim- öğretim yılı sürecinde öğrenci ürün dosyaları ve yıl sonunda 1.sınıflar için “Okuma Bayramı ,“ 2,3 ve 4.sınıflar için “Açık Sınıf “sunumu yapılmaktadır.