Türk Eğitim Derneği “yabancı dilde eğitim veren okullar açma” misyonu gereği TED Okullarında başta İngilizce dil eğitimi olmak üzere yabancı dil eğitimine çok büyük önem vermekte ve okullarında verilen yabancı dil eğitimini TED Okullarının farklılığı noktasında en güçlü yanlarından birisi olarak görmektedir. TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda öğrencilerin farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak ve bilgisayar tabanlı bireysel programlar uygulanarak K12 bütünlüğünde geliştirilmektedir. TED Okullarında yaşam boyu öğrenme felsefesi içselleştirilmiş olup, yabancı dil öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak amacı ile Türk Eğitim Derneği tarafından öğretmenlere yoğun hizmet içi eğitim desteği sağlanmaktadır. Türk Eğitim Derneği, yabancı dil politikası olarak benimsediği geliştirici, destekleyici ve paylaşımcı yaklaşım içindedir.

TED ALİAĞA KOLEJİ Vakfı Özel Öğretim Kurumlarında uygulanan İngilizce dil eğitimi, ilkokul düzeyinde Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Öğrencilerin bu süreçte hem dil ve hem de eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreç içerisinde 3. sınıftan itibaren öğrencilerin uluslar arası geçerliliği olan sertifikaları (Cambridge YLE-Starters / Movers / Flyers) almaları sağlanmaktadır. Uzun yıllardır bu alanda göstermiş olduğumuz eksiksiz katılım ve üstün başarıyla, ESOL Sınav Merkezi olmaktan gurur duymaktayız.

İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizceyi özgüvenle kullanıp, çağdaş dünyaya uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik programlar geliştirilmektedir.

Öğrencilerimizin;

  • Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde her yaş gurubu kendi düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları,  okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmaları,
  • Başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamaları,
  • Kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri hedeflenmektedir.
  İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenciden beklenen ilgiyi sağlamak için kullanılır. Her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin, görsel, işitsel olmasına ve öğrencinin öğretilenleri yaşamına geçirebilmesine destekleyici olmasına özen gösterilir.

  • Her yıl uluslararası sertifika sınav programları uygulanmaktadır. Bulunduğu bölgede sınav merkezi olan okulumuzda uygulanan sınavlar: Cambridge Young Learner English Tests (YLE – Starters-Movers- Flyers )
  • On-line / dijital destek programları ile yabancı dil öğrenimine katkı sağlanmaktadır.
  • Müfredat kapsamında alan gezileri düzenlenerek uygulamalı dil eğitimi verilmektedir.
  • 3. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca ve Fransızca eğitimi verilmektedir.
KOŞULLARIMIZ; takım ruhu, araştırma ve çok çalışmaktır. KAÇINILMAZ SONUÇ BAŞARIDIR.