JMUN , ( Junior Model United Nations ) 11-14 yaş arası ortaokul öğrencilerinin Birleşmiş Milletler’deki güncel konuları tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği ve Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan iki üç gün süren konferanstır.

TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Ortaokulu JMUN kulübü öğrencileri, etkinlik öncesinde Birleşmiş Milletler’in çalışması ile ilgili hazırlık yaparlar. Katılımcıların akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini kullandığı JMUN, kültürlerarası etkileşimi ve paylaşımı sağlar. Kulüp öğrencileri, gerektiğinde kendilerini bireysel düşüncelerinden soyutlayarak farklı görüşleri de temsil ederler ve bu sayede dünyaya bakış açıları gelişir. Konferansta, kararların hazırlanması ve tartışmalar sadece İngilizce yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler’in resmi tarzına sadık kalınarak yürütülen çalışma sayesinde öğrenciler, parlamento usulüne göre müzakere ve münazara yöntemini öğrenirler.