ORTAOKUL KAYIT KABUL KOŞULLARI

Aday öğrenci kaydınızı; okulumuzu ziyaret ederek, 0232 616 82 82 numaralı telefonu arayarak ya da okul web sayfamızda bulunana ONLINE KAYIT FORMU' nu doldurarak yaptırabilirsiniz.

ORTAOKUL  5. SINIFLARA KAYIT KABUL KOŞULLARI 

 • Ortaokul 5’inci sınıfa öğrenci kayıtları, okul yönetimince gerçekleştirilen görüşme, sınav sonucu ve başvuru tarihi dikkate alınarak yapılır.
 • Ortaokul 5. sınıflara kayıt önceliği, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okulumuz 4.sınıfında öğrenim gören öğrencilerimize aittir.
 • Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için Kayıt Kabul takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir.
 • Okul yönetimi tarafından ve Kayıt Kabul takviminde belirtilen süreler arasında ilan edilen kayıt yenileme süresinde kaydı yenilenmeyen öğrencilerin yerine yeni öğrenci alınır.
 • Ortaokul 5. Sınıflara okulumuz dışından kayıt yaptıracak öğrencilere 24 Şubat 2019 tarihinde uygulanan TED Aliağa Koleji Giriş ve Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre kontenjan dahilinde ve değişik oranlarda yönetim kurulu kararı ile başarı bursu uygulanacaktır
 • TED Aliağa Koleji Giriş ve Bursluluk Sınavı sonucu başarılı olan öğrenciler okulumuz PDR uzmanı ve sınıf öğretmeni ile yapılacak “Öğrenci-Veli Tanıma Görüşmesi’ ’ne davet edilecektir.
 • Ortaokul 5’inci sınıfa kayıt yaptıran tüm öğrencelerin şubeleri, okul müdürünün başkanlığında oluşturulacak sınav komisyonunca, öğrencinin bitirdiği sınıfın (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Sosyal Bilgiler/Hayat Bilgisi dersleri) düzeyinde değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda yapılan başarı sıralaması, okul yönetimlerince gerçekleştirilen ön görüşme ve kontenjan açığına göre öğrencilerin kaydı uygun şubeye yapılır.
 • Okulumuz 4. Sınıf öğrencileri aday öğrenciler ile birlikte TED Genel Merkez tarafından hazırlanan TED Aliağa Koleji Giriş ve Bursluluk Sınavına girebilirler. Sınav sonuçlarına göre kontenjan dahilinde Vakıf Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranlarda başarı bursu verilir. Başarı bursunun devamı ya da kesilmesi ile ilgili kriterler TED Aliağa Koleji Burs ve İndirim Uygulamaları Çerçeve Yönetmeliği esaslarıyla uygulanır.
 • Ortaokul 5. Sınıflara kayıt önceliği olan ve başarı bursu kapsamında olmayan mevcut kayıtlı öğrencilerimize ait olduğu yıla mahsus  % 10 devamlılık indirimi uygulanacaktır.
  ORTAOKUL  6.7.8. SINIFLARA KAYIT KABUL KOŞULLARI

 • Ortaokul 6.7.8. Sınıflar’ a kontenjan dahilinde, sınırlı sayıda öğrenci alımı 24 Şubat 2019 tarihinde uygulanan TED Aliağa Koleji Giriş ve Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre gerçekleşecektir. Sınav sonuçlarına göre kontenjan dahilinde Vakıf Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranlarda başarı bursu verilir. Başarı bursunun devamı ya da kesilmesi ile ilgili kriterler TED Aliağa Koleji Burs ve İndirim Uygulamaları Çerçeve Yönetmeliği esaslarıyla uygulanır.Bu sınava okulumuz öğrencileri burs amaçlı giremez.Sınav sonuçları baz alınarak ve okulumuz PDR uzmanı ile yapılacak “Öğrenci-Veli Tanıma Görüşmesi” ile gerçekleşecektir.
 • Nakil başvurusu yapan öğrencilerin önceki okulunda olumsuz davranışları sebebiyle bir yaptırım uygulanmamış olması gerekmektedir.
 • Ortaokul 6. 7. ve 8.’inci sınıfa kayıt yaptıran tüm öğrencelerin şubeleri, okul müdürünün başkanlığında oluşturulacak sınav komisyonunca, öğrencinin bitirdiği sınıfın (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Sosyal Bilgiler dersleri) düzeyinde değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda yapılan başarı sıralaması, okul yönetimlerince gerçekleştirilen ön görüşme ve kontenjan açığına göre öğrencilerin kaydı uygun şubeye yapılır.
 • Yurt dışından nakil olarak gelecek öğrencilerin yanlarında geldikleri ülkedeki eğitim ataşeliğimiz, eğitim müşavirliği veya İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denklik bürosu tarafından verilen “Denklik Belgeleri” ile yapılır.
 • Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir.
 • Okul yönetimi tarafından ve çalışma takviminde belirtilen süreler arasında ilan edilen kayıt yenileme süresinde kaydı yenilenmeyen öğrencilerin yerine yeni öğrenci alınır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Kayıt formu (okul tarafından verilecektir.)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (öğrenci)
 • Öğrenci Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Anne-Baba Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge