TED Aliağa Koleji Fen Bilimleri Bölümü olarak eğitim ve öğretim çalışmalarımız ulusal program esasına dayanmaktadır.  Hedefimiz, öğrencilerimizi; yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış,  bilimsel sonuçlara ulaşmada ve bilimsel yasaları anlamada gözlem, inceleme, deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilen, edinilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilen,  bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavramış bireyler olarak yetiştirmektir.

TED okullarında okuyan öğrenciler, fizik, kimya ve biyolojinin gündelik hayattaki yerini kavrayan ve değerini fark eden, bilime ilgi duyan, analitik düşünen fen bilimleri okuryazarı, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişirler.