Sosyal bilimlerin amacı; eleştirel düşünce becerisine sahip, özgürlükleri savunan demokratik değerleri ve insan haklarını benimseyen, medenice tartışma ve uzlaşma kültürüne sahip Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

Sosyal bir varlık olan insan çevreyle sürekli etkileşim halindedir. Dolayısıyla sosyal bilimler dersleri kapsamında öğrencilerimiz topluma ve çevreye ait değerleri inceleyerek farklı bakış açılarına sahip olurlar. Toplumu anlayan ve toplum kurallarına saygı duyan Cumhuriyet vatandaşı olurlar.