TED Aliağa Koleji Vakfı Okulları olarak yabancı dille eğitim yapan özel Türk Okulu olmanın bilinci ve sorumluluğuyla öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup, yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız. Lise Kısmımızda verilen İngilizce eğitiminin hedeflerini Uzun Vadeli, Kısa Vadeli ve Departman Hedefleri adı altında üç ana başlıkta toplayabiliriz. İngilizce Zümresi olarak TED Aliağa Koleji Özel Lisesinden mezun olan öğrencilerimizin aşağıdaki özellikleri taşıyor olmalarını hedeflemekteyiz.

Kısa Vadeli Hedeflerimiz:
 • İngilizce yazılmış bir metni okumaktan zevk alan, tartışabilen, yorum yapabilen öğrenciler  yetiştirmek.
 • Günlük yaşamda yurt içi ve yurt dışında yabancı dilde iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek.
 • Akademik düzeyde İngilizce kullanmayı bilen bireyler yetiştirmek.
Uzun Vadeli Hedeflerimiz:
 • Tüm öğrencileri üniversitede Hazırlık Atlama Sınavlarına hazırlamak.
 • Kütüphaneyi etkili kullandırmak.
 • Eleştirel düşünmeyi sağlamak.
 • Eğitim süreci içerisinde zamanı etkili kullanmayı öğrenmiş olan bireyler yetiştirmek.
 • Problem çözme becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek.   
Bölüm Hedeflerimiz:
 • Edebi eser ve dil bilgisinin yanı sıra otantik malzeme kullanarak öğrenme çevresini ve ders materyalini gerçekçi düzeyde sunarak öğrencilere suni olmayan bir ortam hazırlamak.
 • Okulu bilingual (2 dilin kullanıldığı) hale getirmek ve bilingual (iki dile hakim) bireyler yetiştirmek.
 • Bilgi kaynağına ulaşmayı bilen bireyler yetiştirmek
 • Aldığı eğitim gereği çeşitliliğe (diversity) açık, tolerans sahibi dünya bireyleri yetiştirmek
 • Ders dışı etkinliklerin öğrenme-öğretme sürecinde etkili kullanımını sağlamak.
İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenciden beklenen ilgiyi sağlamak için kullanılır. Her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin, görsel, işitsel olmasına ve öğrencinin öğretilenleri yaşamına geçirebilmesine destekleyici olmasına özen gösterilir. Bu doğrultuda;
 • Lise düzeyinde İngilizce derslerinde kur sistemi uygulanmaktadır.
 • Uluslar arası Erasmus+ okul ortaklığı projesi yürütülmüştür.
 • Her yıl okulumuzun ev sahipliğinde “Liseler Arası İngilizce Gençlik Paneli” gerçekleştirilmektedir.
 • Access Sosyal Sorumluluk Projesi yürütülmektedir
 • “Quiz show - İngilizce Genel Kültür-Bilgi Yarışması” gerçekleştirilmektedir.
 • Bölgesel ve ulusal kapsamda en az üç MUN (Model United Nations - Birleşmiş Milletler Modeli) Konferansına katılım sağlanmaktadır.
 • ISEWorld Kültürlerarası Lise Değişim Programı ve Akademik Ay seçenekleri sunulmaktadır.
 • Yurt dışı yaz okulu programları uygulanmaktadır.
 • On-line / dijital destek programları ile yabancı dil öğrenimine katkı sağlanmaktadır.
 • Süreli yayın olarak Okul Gazetemiz ‘GAZETED’  ve tüm TED Okulları ortak çalışması olan COMMITTED Dergisi yayınlanmaktadır.
 • 3-12 sınıflarda ikinci yabancı dil olarak Almanca ve Fransızca eğitimi verilmektedir.