Beden Eğitimi ve Oyun

Oyun ve fiziki etkinlikler dersi anasınıfı düzeyinde eğitim gören öğrencilerin oyun oynama, fiziki etkinliklere katılma ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir. Bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazır bulunuşlukları, ilgileri, beklentileri gibi etkenler dikkate alınarak program uygulanır.

Ders, öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun etkinliklere katılacağı ve oyun oynayacağı şekilde planlanır. Bu doğrultuda oyun ve fiziki etkinlikler dersi, öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak “Hareket Yetkinliği” ,“Aktif ve Sağlıklı Yaşam” olmak üzere iki temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır. Aynı zamanda, “oyun ve fiziki etkinliklerin” içindeki kişisel, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirme fırsatlarından etkili bir şekilde yararlanmak için bu boyutlarla ilgili kazanımlara öğretim programlarımızda yer verilmektedir.

Okulda her öğrencinin bedensel gelişimi yakından takip edilerek , farklı spor branşlarının temel becerileri ile desteklenmektedir. Yapılacak aktivitelere göre kapalı spor salonu, jimnastik salonu ve açık spor alanları kullanılmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon