Görsel sanatlar dersi öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirirken aynı zamanda kendini , hayallerini ifade edebileceği yöntemleri ,tarihi ve doğal çevreyi , bütün canlı –cansız varlıklarla doğayı tanımayı , içinde yaşadığı toplumu anlamayı ve algılamayı amaçlamaktadır.

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerin farklı malzemelerle çeşitli teknikler kullanmalarına olanak sağlayarak yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına destek olup yıl sonunda öğrenci ürünlerinden oluşan çeşitli sanat çalışmaları sergilenmektedir.