“Ağırlıklı Yabancı Dil Programı” gereği, İngilizce eğitimi okul öncesi 48-72 ay aralığında verilir. Haftada 10 saat uygulanan İngilizce programının temel amacı, öğrencilere İngilizceyi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır. Yaparak, yaşarak öğrenme ilkesinden hareketle; el işi ve resim çalışmaları, bilgisayar destekli etkinlikler, şarkılar, projeler, öyküler kullanılmaktadır.

Anasınıfımızda, TED Genel Merkezi tarafından yazılan ve tüm TED okullarında uygulanmakta olan “TEDdy is Ready” isimli kitabımız kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz, kendi okullarına ait bu ayıcık kukla yardımıyla okul dışındaki ortamlarda da İngilizceyi kullanmaktadırlar. Bunun yanı sıra, öğrencilerimize evde İngilizce kullanma ortamı yaratmak amacıyla şarkı ve oyun CD’leri ve dijital platformda oynayabildikleri ve takip edildikleri eğlenceli İngilizce oyunlar ile dil öğrenimi pekiştirilmektedir. TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulunun onayladığı, K12 müfredatımıza uygun olarak temalar ve kazanımlar belirlenmektedir.

İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenciden beklenen ilgiyi sağlamak için kullanılır. Her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin, görsel, işitsel olmasına ve öğrencinin öğretilenleri yaşamına geçirebilmesine özen gösterilir. Çocukların en iyi ve en kalıcı, yaparak ve yaşayarak öğrendikleri gerçeğiyle, harekete dayalı etkinlikler (Total Physical Response / TPR), eğlenirken ve oynarken öğrenmeyi kalıcı kılan ders uygulamaları kullanılmaktadır. Basit konuşma kalıplarının yanı sıra renkler, şekiller, sayılar, zıt kavramlar, günlük yaşamlarının içinde olan varlıkların adları ve özellikleri müfredatımızın ana hatlarını oluşturmaktadır.

• On-line / dijital destek programları ile yabancı dil öğrenimine katkı sağlanmaktadır.
• Müfredat kapsamında alan gezileri düzenlenerek uygulamalı dil eğitimi verilmektedir.
• Geleneksel TEDdy’ Birthday Party ile kitap kahramanımızın ve okulumuzun resmi açılışının yıl dönümü kutlanmaktadır.
• Okul öncesi öğrencileri ile 50. Gün etkinlikleri yapılmaktadır.
• Diğer branşlarla ortak yıl sonu gösterisi gerçekleştirilmektedir.