TED Aliağa Koleji Ana Sınıfında, MEB Programı temel alınarak farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş, TED okullarına özgün “Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Her öğrencinin bireysel eğitim ihtiyacı gözetilerek, araştırma, keşfetme ve merak duygusunu harekete geçirecek, öz denetim kazanmasına olanak sağlayacak ve tüm gelişim alanlarına (psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel, dil ve öz bakım gelişim) hizmet edecek, yaşamsal deneyimlerle donatılmış eğitim ortamları sağlanır.

Aylık temalarımız kapsamında her ay tiyatro ve tematik geziler gerçekleştirilerek öğrencilerimize yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sunulur. Temel insani değer ve erdemlerin kazandırılması ve onların davranışa dönüştürülmesi amacıyla okul öncesi öğretmeni ve PDR uzmanı işbirliği ile “Değerler Eğitimi Programı” uygulanır.

Eko-Okullar Programı çerçevesinde her ay uygulanan etkinlikler ile öğrencilerimizde çevre bilinci ve çevre yönetimi becerileri geliştirilir. Haftalık eğitim programı dahilinde, İngilizce, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, bilişim teknolojileri, satranç ve akıl oyunları, ve ritim dersleri, alanında uzman branş öğretmenlerimiz tarafından yürütülür.