Bilişim Teknolojileri dersi kapsamında “ Teknoloji Tüketen Değil Teknoloji Üreten Çocuklar Yetiştiriyoruz.” misyonu ile yola çıkarak hazırlanan ders içerikleri ile eğitim – öğretim gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimizin bilişim teknolojilerini ve teknolojiyi etkili ve doğru kullanmaları için verilen eğitimlerin yanı sıra onları düşünmeye, problem çözmeye, üretmeye ve hayal etmeye yönlendiren platformlar ile öğrencilerin bu becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Bu online platformlar ile öğrenci okulda gördüğü dersi evde kendi bilgisayarından tekrar etme şansını yakalayabilirken aynı zamanda tüm öğrencilerin öğrenmelerini kalıcı hale getirmesine olanak sağlanmaktadır.

Bilişim Teknolojileri dersi içeriğinde öğrencilerin yaş seviyelerine uygun Kodlama, Mobil kodlama dersleri, üç boyutlu (3D) tasarım dersleri, 3D oyun kodlama dersleri, 3D mimari Çizim, Animasyon ve Video Tasarım, Robotik Tasarım ve Robotik Kodlama dersleri bulunmaktadır. İçerikteki eğitimler ile küçük yaş grubundaki çocuklara merak duygusuyla hayal ettiklerini üretme ve sergileme imkânı verilmektedir.

  Kodlama Neden Önemlidir? 
Bilgi, bilim, bilişim çağındayız ve baş döndürücü bir gelişimin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Şüphesiz ki bu gelişim durmayacak. Bir kısmını bugün öngörebildiğimiz, bir kısmını ise henüz hiç bilmediğimiz ve hayal bile edemeyeceğimiz bir şekilde ve alanlarda devam edecektir. Ancak bu gelişimin teknoloji, özellikle de bilgisayar ve internet teknolojileri üzerinden devam edeceği tartışmasız bir gerçektir.

Öğrenme süreçlerini en aktif yaşayan çocuklar için " kodlama eğitimi" günümüzde çok büyük önem taşımaktadır. Bir problemi çözmek için farklı bilişsel becerilerin aynı anda kullanılma süreci olarak tanımlanan kodlamanın; bireylere problemlere çok yönlü çözüm süreci sunmak, sistematik düşünebilmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünebilmek gibi özellikler kazandırdığı düşünülmektedir. Biz öğrencilerimizi bölgesinde ve dünyada söz sahibi, lider bir ülke olmak için eleştiren, sorgulayan, problemlere çözüm üreten, sadece bilgiye ulaşıp onu kullanan değil aynı zamanda bilgi üreten ve küresel perspektifte harekete geçmeye çalışan, kendisine güvenen, donanımlı ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Kodlama eğitimi de bu zorunluluk çerçevesinde “ tetikleyici olarak” en önemli role sahiptir.

  “ Bu ülkedeki herkes programlamayı öğrenmeli çünkü insana nasıl düşünmesi gerektiğini öğretiyor.” Steve Jobs