Bir toplumun aydın, sağlıklı düşünebilen, kendine güvenen, evrensel ve çevresel farkındalığı gelişmiş, aynı zamanda üreten bireylerden oluşmasına uzanan yolda bilim her zaman en iyi yol gösterici olmaktadır.

Fen Bilimleri derslerimizde öğrencilerimizin merak eden, sorgulayan, araştıran, keşfeden; eleştirel, yaratıcı ve yenilikçi düşünen, problem çözen, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde yeni teknolojileri anlayabilen ve kullanabilen, üreten, yaşam boyu öğrenme anlayışını ilke edinmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda derslerimizde öğrencilerimizin akademik başarılarını destekleyecek çalışmaların yanı sıra yapılan laboratuvar ve proje çalışmaları ile bilimsel süreç becerileri konusunda deneyim kazanacakları uygulamalara yer verilmektedir.