Görsel Sanatlar dersi öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirirken aynı zamanda kendini, hayallerini ifade edebileceği yöntemleri, tarihi ve doğal çevreyi, bütün canlı- cansız varlıklarla doğayı tanımak, içinde yaşadığı toplumu anlamak ve algılamak gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Görsel Sanatlar derslerinde öğrencilerin farklı materyal ve teknikler uygulamalarına olanak sağlayarak yaratıcı süreci ortaya çıkarmalarına destek olup yıl sonunda öğrenci ürünlerinden oluşan çeşitli sanat çalışmaları sergilenmektedir.