Matematiğin evrenselliği, bilimler arasındaki önemi ve hayatımızdaki yeri yadsınamaz bir gerçektir. Bu düşünceden hareketle okulumuzda öğrencilerimize, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde matematiksel bilgi beceri ve davranış kazandırılmaktadır. Bu süreçte salt bilgimin aktarılmasından ziyade öğrencinin sürece dâhil olduğu araştırmacı, bilgiyi üretebilen, eleştirel ve yaratıcı düşünen, kararlı kişilik özellikleri edinmeleri hedeflenmektedir. Bu sayede bilgiyi hayatta işlevsel biçimde kullanabilen, problem çözebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.