Sosyal Bilgiler derslerinin temel amaçları sosyal bilimlerin bilgi ve becerilerini edinmiş, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip, Atatürk ilke ve inkılâplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavramış bireyler yetiştirmektir. Ders içerikleri ile ilgili kamp, gezi, etkinlik ve spor faaliyetleri yapılmaktadır. Gezilerimiz konularla ilgili olarak ön hazırlıklı ve son değerlendirme yapılarak tamamlanmaktadır.

Okulumuzda MEB öğretim programı uygulanmaktadır, konular sınıf içi etkinlikler ve teknoloji desteği ile öğrenci merkezli olarak işlenmektedir.