TED Aliağa Kolejinde değişen öğretim programı ve sınav sistemlerinin de doğrultusunda öğrencilerde okuma alışkanlığı oluşturmak, okuma alışkanlığının kalıcılığını sağlamak ve entelektüel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserleri okutulmaktadır. Eserleri incelemeye yönelik ders içi atölye çalışmaları yapılmakta, öğrencilerin okudukları eseri her yönüyle değerlendirmeleri sağlanmaktadır.

Türk Eğitim Derneğinin vizyon ve misyonu doğrultusunda dersimizde Türkçeyi etkin ve doğru bir şekilde kullanan, yaratıcı, evrensel düşünen, sorgulayan, çözüm üreten ve eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Dersler okuma, anlama, konuşma ve yazma alanlarına yönelik etkinlikler üzerinde temellendirilmektedir.