İletişim ve işbirliği becerilerini yaratıcılık ve eleştirel düşünme ile yoğururken,  dijital okuryazarlığı yaygınlaştırarak öğrencilerimizin modern dünyaya ayak uydurabilen, yetkin bireylere dönüştürmeleri bu okuma yarışmasının temel hedefidir. 1. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz okudukları İngilizce kitaplarla ilgili proje hazırlarlar.