BEKLENTİLERİMİZ

  • Katılımcıların forum için okula geliş ve gidişleri, belirli güzergâhlardan geçecek okul servisleriyle sağlanacaktır.
  • Delegelerin, forum takviminde belirtilen günlerde resmi kıyafet giymeleri zorunludur. (Erkekler koyu renk pantolon-ceket; kızlar koyu renk pantolon/etek-ceket)
  • Delegeler, dâhil oldukları komitelerin tüm çalışmalarına katılmak zorundadır.
  • Danışman öğretmenlerin forum süresince öğrencileriyle bir arada olmaları gerekmektedir.
  • Delegeler ve görevliler, birbirlerine saygılı davranmalı ve güler yüz göstermelidir.
  • Delegeler yaka kartlarını forum süresince yakalarında taşımakla yükümlüdür.
  • Delegeler ve görevli olan herkes konuşma ve tartışma sırasında kırıcı, aşağılayıcı sözcüklerden kaçınmalı ve belirli bir saygı çerçevesinde davranmalıdır.
  • Delegeden aktif bir şekilde tartışmalara katılması ve düşüncelerini saygı çerçevesinde özgür bir şekilde belirtmesi beklenir.