KOMİTELER

Çevre Komitesi
Ülkemizde 1 ayda (20 Temmuz-20 Ağustos 2019) 503 farklı noktada orman yangınları yaşandı. Orman Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 1 aylık zaman diliminde ülkemiz ormanlarının 1.344 hektarı -1244 futbol sahası büyüklüğünde bir alan- kül oldu.

Orman yangınlarına neden olan faktörler ve çözüm önerileri nelerdir?

İnsan Hakları Komitesi
İnsan hakları, suçluluk durumları hariç, her insanın istediği zaman ülkesinden çıkabilmesini veya ülkesine geri dönebilmesini gerektiriyor. Bu hak uluslararası hukukta da yer alıyor ama ulusal egemenliğin yetkisi dahilinde işliyor. Öte yandan Türkiye, 2011’den itibaren Suriye’den büyük bir göç dalgasına maruz kalmıştır. Ülkemiz, açık kapı politikası gereği Suriyelileri ülkeye kabul etmiş ve göçmenlerin ülkede istediği yerlere yerleşmelerine izin vermiştir. Kitleler halinde gerçekleşen göçler beraberinde ülke içinde sosyal, kültürel, ekonomik değişimleri getirmiştir.

İnsan hakları çerçevesinde, Suriye göçüyle yaşanan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri nelerdir?

Eğitim Komitesi
Sözcük anlamı melez olan “hibrit”, bilginin yanı sıra çok yönlü becerilerin giderek daha çok önemsendiği dünyamızda ön plana çıkmış bir kavramdır. Günümüzde “hibrit” olabilen birey, birden fazla alanda rol alıyor ve uzmanlıkları birbirinden ayıran değişik özellikleri kendinde topluyor. Hibrit olma özelliğine sahip bireyler, daha kolay iş bulabiliyor ve mevcut işlerine daha sıkı tutunabiliyor.

   Eğitim sistemimiz “hibrit insan” modelini yetiştirmek için yeterli midir ve çözüm önerileri nelerdir?

Hayvan Hakları Komitesi
Ülkemizde hayvan hakları 5199 numaralı kanunla korunmaktadır. İngiltere ve İsviçre’nin hayvan hakları koruma notu (A) iken Türkiye’nin hayvan hakları koruma notu (E) dir.

    Ülkemizdeki hayvan hakları koruma kanunlarındaki eksiklikler ve çözüm önerileri nelerdir?

Ekonomi Komitesi
Dünyada aç ve yoksul insanların bulunması gıda, ilaç ya da kaynak eksikliği sebebiyle değil mevcut zenginliğin ve fırsatların adil bir şekilde dağıtılmaması sebebiyledir. Küresel adaletsizliğin bugünkü boyutlarına ulaşması; uygulanan ekonomi politikalarından, sosyal ve ekonomik kalkınma konusundaki yanlış siyasetten, Batılı ülkelerin sömürü düzenlerinden, dünya nüfusu içindeki küçük bir grubun aç gözlülüğünden kaynaklanmaktadır.

   Dünyamızdaki gelir eşitsizliğinin nedenleri ve çözüm önerileri nelerdir?

Çocuk Hakları Komitesi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dâhil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 2 Ekim 1995’te uygulamaya başlamıştır. Buna ragmen ülkemizde erken yaşta evlilikler teşvik ediliyor, çocuk istismarları yıldan yıla artıyor, her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalıştırılıyor.

    Ülkemizdeki çocukların sağlığını ve haklarını güvence altına almak için ne gibi önlemler alınmalıdır?