Okulumuzda sosyal etkinlik çalışmaları anaokulu düzeyinden başlar. Okulumuzda eğitim ve öğretim dönemi başında çocuklarımıza pek çok farklı etkinlik seçeneği sunulur. Bu çalışmaların bazıları okul saatlerinde, bir kısmı da okul sonrası ve hafta sonu saatlerinde gerçekleştirilir. Bu etkinlikler:
  • Spor (Basketbol, Atletizm, Futbol, Masa Tenisi ve Sokak Oyunları)
  • Müzik ( Orff Schulwerk Uygulamaları / Piyano / Gitar / Keman / Koro / Orkestra )
  • Görsel Sanatlar (Resim / Seramik ve El Sanatları / Ebru)
  • Doğa sporları (Oryantring ve Kampçılık)
  • Bilgisayar (İNOVATED)
  • Modern Danslar
  • Halk Dansları
  • Satranç
  • Drama
  • Akıl Oyunları
Okul Sonrası ve Hafta Sonu Çalışmalarımız: Öğrencilerimiz, ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak 5 farklı branştan en fazla 3 tane seçim yapar, bu 3 seçiminin içinden de en az 2 tanesine yerleştirilir. Grup çalışmalarında 5 ve üzeri öğrenci tarafından seçilmiş branşlar açılır. Öğrencilerimiz ilk ay süresince grup kontenjanları uygun olduğu takdirde değişiklikler yapabilir.   Etkinliklerin veli ve öğrenci tarafından seçimi, okulun hazırlamış olduğu form üzerinde yazılı olarak yapılır ve idareye teslim edilir. Bu çalışmalar aynı form üzerinde belirtilen miktarda dönemlik olarak ücretlendirilir.   Etkinlik kayıt işlemi, etkinlik seçim işlemi yapıldıktan sonra okulumuz muhasebesi tarafından yapılmaktadır.   Okul sonrası ve cumartesi yapılacak olan tüm etkinliklerin ulaşımı velilerimiz tarafından sağlanacaktır.   Herhangi bir branşta talebin fazla olması durumunda etkinlik saati değişebilir.   Sosyal etkinliklerimiz, aşağıda verilen tabloya göre gerçekleştirilir.