PROGRAMIN ÖĞRENCİYE KAZANDIRDIKLARI

    ‘’Çocuklara ne düşüneceklerini değil, nasıl düşüneceklerini öğretmek!”

  • Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı yaratıcılık konusunda dünyanın önde gelen profesörlerinden Dr. E. Paul Torrance tarafından kurulmuştur. Yaratıcı ve analitik düşünce ve araştırma becerileri üzerine odaklaşarak öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini destekleyen bir programdır.
  • Program uluslararası boyutta dünyada 40’dan fazla ülkede uygulanmaktadır. Öğrencilerin gelecek ile ilgili vizyon oluşturmalarını ve onları geleceğin liderleri olmaları konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.
  • FPSI öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesini hedeflerken aynı zamanda onlara rekabet edebilecekleri fırsatlar da sunmaktadır.

Okul takımları Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Konferansına, uluslararası rekabete hazır bulunuşluğu artırmayı hedefleyen Türkiye finallerini kazanarak davet edilmektedirler.

PROGRAMININ UYGULAMA TARİHİ: Eylül 2019 – Nisan 2020

UYGULAMA SINIFLARI: Sınıflar

 PROGRAMIN AMACI:

Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak çocukların ve gençlerin pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama becerilerini geliştirmektir. Program, Toplumsal  Problem Çözme, Küresel Konularda Problem Çözme, Senaryo Yaz ımı ve  Senaryo Performansı”  olmak üzere dört ana dalda  yarışmayı içermektedir. Okulumuzda 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılında bu programın başlatılmasındaki hedef ise program dahilinde gelecek yıllarda gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası yarışmalara temel oluşturup, hazırlıkları tabana yaymak ve takım hazırlamaktır.

PROGRAM İÇERİĞİ:

Toplumsal Problem Çözme (CmPSCommunity Problem Solving)

Öğrencilerin araştırmak için kendi toplumlarındaki (okul, yerel, bölgesel, küresel)  seçtikleri bir problem durumunu, gerçek araştırma etkinliğine dönüştürmesidir. Yaratıcı problem çözme sürecini kullanarak durumu analiz edip bir plan geliştirme ve problem için en iyi çözümü uygulamadır. Dünya genelindeki öğrenciler, çevre kirliliğinin temizlenmesinden sokak hayvanlarına yuva bulmaya kadar birçok konuda kendi aksiyon planlarını uygularlar. Aksiyon temelli otantik öğrenme, öğrencilerin tüm disiplinler için eldeki bilgileri kullanma ve eğitimlerine aktif bir şekilde katılmayı desteklemektedir. Öğrenciler toplumlarında pozitif bir farklılık yaratmak için birlikte çalışarak engelleri öğrenir, tanır ve üstesinden gelir.

Küresel Konularda Problem Çözme (GIPS-Global Issues Problem Solving)

Bazı küresel konular üzerinde çalışmayla öğrencilerin küresel farkındalıkları  artmakta ve iş dünyası, ekonomi, bilim ve teknoloji, toplum ve politika gibi belli alanlardaki içerik temelli başlıkları keşfetmektedirler. Verilen bir konu üzerinde titiz bir çalışma sonrasında öğrenciler bir sayfalık gelecek sahnesi analiz eder. Bu sahne, normal olarak gelecekteki 40 yıl içinde geniş bir konu başlığındaki özel bir konudan kaynaklanan bir durumu anlatır.  Daha sonra öğrenciler özel proforma kitapçıkları kullanarak 6 basamaklı analizlerini yazarlar.

 Senaryo Yazımı (ScW– Script Writing)

Öğrenciler 1500 sözcüğe kadar en az gelecekteki 20 yıl içinde olacak şekilde  oluşturacakları bir senaryo yazarlar. Bu “senaryolar” kısa hikâye formatında,  araştırmaya dayalı, belirlenen konu başlıklarından birisini seçerek, yazılmadır. Yazım sonrasında özgün olan bu senaryonun sunumunu gerçekleştirirler. böylece süreç içinde öğrencilerin geleceğe bakışları daha netleşir, genişler ve zenginleşir.

Senaryo Performans (ScP-Scenerio Performance)

Bu bileşen, program basamaklarına, geleneksel hikaye anlatım becerisini geliştirmek ve sürdürmek için eklenmiştir. Bu bileşen düşünme becerilerini sözlü olarak daha iyi ifade edebilen çocukların yetiştirilmesi için idealdir.